Zespół pałacowo-parkowy w Sichowie Dużym powstały w 1794 roku należał do kolejnych polskich rodzin arystokratycznych.  Dziś znowu należy do rodziny dawnych właścicieli. Składa się z dworu (w odbudowie)  i centrum konferencyjnego w którym niebawem ma zaczać działalność Instytut Studiów Archetypowych i Religijnych.

Na terenie zespołu we współpracy z Instytutem Winiarstwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Montpellier  powstanie winnica.  Na razie pierwsze zbiory oparte o szczepy wychodowane w Polsce były obiecujące.

 

Aktualności

Kontakt

Dom i Biblioteka Sichowska
im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów


Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany
e-mail: sichow@sichow.eu
telefon/fax: (48 15) 864 16 28
NIP: 866-16-24-457
REGON: 292875500

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydz. Gosp. KRS pod nr 0000215069 Kapitał zakładowy w wysokości 400000 PLN

Współfinansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Polecamy